Kirjotelmia ja ajatuksia harrastuksista, elämästä.

Hyödyllistä vai täyttä puuta heinää - päätä sinä. Minä tyttö vain kirjoittelen!

lauantai 14. heinäkuuta 2012

Taajamaetsintä, vapaaehtoista pelastuspalvelua

Kävin taannoin viikonloppukouluttautumassa  Vapepan kurssilla, joka käsitteli tällä kertaa Taajamaetsintää. En olut aikaisemin pongannut moista kurssia, mutta on näitä kuulemma aikaisemminkin ollut. Tämä kurssi siis oli vain ja ainoastaan ihmisille, koirat jätettiin tällä kertaa kotiin.

Taajamaetsintä poikkeaa aika paljonkin itse asiassa maastoetsinnästä. Onhan ympäristökin hyvinkin haasteellinen etsintäalueena metsään verrattuna! Etsittävällä henkilöllä on useita mahdollisuuksia edetä taajama-alueella (yleisten kulkuneuvojen käyttömahdollisuudet, taxit) piiloutua erilaisiin paikkoihin (ratavarikot, talot, ravintolat ym. erilaiset rakennukset, rakennustyömaat, puistot jne.) sekä kadota ihan ihmisvilskeeseen. On aika vaikea havaita etsittävää jos ympäristössä on paljon kansalaisia liikenteessä. Tämä siitä huolimatta, että on saanut tunnusmerkit etsittävästä tai jopa ehkä valokuvan. Usein etsinnöissä on etsittävä alue eristettävä, jolla pyritään siihen, että etsittävä löytyisi eristetyltä alueelta ja alueen rajoja seurataan ja vartioidaan. Koiran kanssa taajamassa on parasta työskennellä yöaikaan. Tällöin ihmiset ovat yleensä nukkumassa, joten liikkujia ei ole paljoa. Koira saa paremmin työrauhan etsimiseen ja jäljestämiseen.

Käytännön harjoituksemme käsitteli ketjuissa etsintää, partiointia: kävellen sekä autolla. Kaikissa etsintämuodoissa on omat haasteensa: Ketjuissa on koko ketjun hallinta, oikean lainen eteneminen, välimatkojen pitäminen, keskittymisen pysyminen (tarkkaavaisuus), jotta löydetään mahdolliset etsittävälle kuuluvat tavarat jne. Partioinnissa ihmiset kulkevat yleensä esim. pareina ja kyselevät mahdollisia näköhavaintoja alueella kulkijoilta, seuraavat löytyykö etsittävä esim. ihmisjoukoista jne. Partiot voivat kulkea kävellen, pyöräillen, mönkijöillä jne. Autopartioinnin haaste on maltti pitää vauhti todella hitaana, jotta mahdollisimman hyvin ehditään havainnoimaan ympäristöä. Autopartio ei periaatteessa poistu autosta paitsi tarkistamaan reitin varrella olevat eteen tulevat kohteet ja sovitut paikat (esim. kauppat, terassit jne).
Taajamaetsinnän haasteena voisin mainita myös sen, että taajamassa on paljon yksityisiä alueita (pihat, rakennukset) jotka usein ovat myös tutkittava. Etsijät aina esittelevät itsensä ja kertovat millä asialla ovat. Toivottavasti yksityisalueen omistajalla löytyy tällaisesssa tilanteessa ymmärrystä ja yhteistyöhalua etsintöjen auttamisessa. 

Koulutspäivä oli myös erinomaista kertausta viesti- ja etsintäkursseilta. Käytimme radiopuhelimia viestiliikenteeseen ja ketjussa etsiminen oli hyvää kertausta opittuun. Kokonaisuutena sanoisin, että ei mennyt aika hukkaan kurssipäivänä! Hyvä oli!

Vapaaehtoiset pyydetään poliisin virka-avuksi silloin, kun esim. poliisin omat resurssit eivät riitä laajojen etsintöjen toteuttamiseen. Tällaiset etsinnät joihin vapepalaiset osallistuvat koskevat siviilejä; vanhuksia, aikuisia, nuoria, lapsia, eli meitä ihan tavallisia kansalaisia. Poliisi valtuuttaa ja vastuuttaa vapepan etsijät toteuttamaan etsinnän annetuin kriteerien sekä vaatimusten mukaisesti ennalta määrätyllä alueella.
Etsinnän helpottamiseksi tulee eristetyltä alueelta pysyä pois, asiallisesti vastailla esitettyihin kysymyksiin poliisin tai vapaaehtoisen pelastuspalvelun henkilöille, kuunnella ja toteuttaa annettuja ohjeita ja erityisesti antaa etsijöille (ihmisille ja koirille) työrauha! Etsintöihin ei saa osallistua ns. omatoimisesti vaan etsinnät ovat hyvin tarkasti organisoituja tilanteita, joten jos haluaa auttaa/osallistua, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä poliisiin, joka antaa ohjeita miten ko tilanteessa on hyvä toimia.

Mikäli joku on kiinnostunut Vapepan toimista ja haluaa liittyä meidän avustajien joukkoon, on siihen ratkaisu vapepan sivuilla www.vapepa.fi. Vapepaan kuuluu n. 50 jäsenjärjestöä tai yhdistystä. Meillä on suuri kirjo erialojen osaajia, joilla on oma tärkeä tehtävänsä etsintöjen suorittamisessa. Hälytysryhmiä on 1300 ympäri Suomea ja vapaaehtoisia yli 20 000. Vapepa on ainutkertainen organisoitunut vapaaehtoispalvelun porukka maailmassa!

Vapepan toiminta on pyyteetöntä ja vapaaehtoista. Teemme tätä halusta auttaa!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti