Kirjotelmia ja ajatuksia harrastuksista, elämästä.

Hyödyllistä vai täyttä puuta heinää - päätä sinä. Minä tyttö vain kirjoittelen!

maanantai 31. toukokuuta 2010

Kiusataanko työpaikoilla?

Olo on raskas, samat ajatukset pyörivät ympyrää, et enää luota työkavereihisi, alat miettimään ovatko kaikki samaa mieltä - ethän voi tietää kun kukaan ei kerro toisin. Yöunesi kärsivät, suorituskykysi heikentyy, jähmetyt - et tiedä mitä työpaikalla enää tekisit, et saa otetta oikein mistään etkä uskolla tuoda enää mielipiteitäsi, osaamistasi, ajatuksiasi ja ideoita esille. Et halua nousta aamulla - etenkään mennäksesi töihin.

Erään lähteen mukaan henkinen väkivalta on "toistuvaa, säännöllistä ja pitkään jatkuvaa kiusaamista, sortamista ja epäoikeudenmukaista kohtelua, jonka kohde on puolustuskyvytön ja jonka seuraukset sen kohteeksi joutuneelle ovat kielteisiä" (Vartia 1992)

Toisen lähteen mukaan puolestaan työpaikkakiusaaminen on toistuvaa mielivaltaista köytöstä, joka kohdistuu työntekijään tai työntekijäryhmään ja muodostaa terveys- ja turvallisuusriskin" Mielivaltaisella käytöksellä tarkoitetaan käytöstä, jota voi pitää uhria nöyryyttävänä, alentavana tai uhkaavana. (fi.osha.eu.int)

Turvallisuuslain (738/2001 voimaan 1.1.2003) mukaan "jos työssä esiintyy työntekjään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissä olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi" (28§) "Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa" (18§)

Mikä katsotaan terveydelle haitalliseksi toiminnaksi tai turvallisuus haitaksi tai vaaraksi? Riittääkö se, että kiusattu miettii illat pitkät, että miten saisi kiussaajan pois niskasta, miten saisi yhteistyön sujumaan vaikka kiusaaja silmin nähden ihnoaa kisuattua. Se mistä kiusaaminen johtuu ei ole edes kiusatun tiedossa. Onko haitta tai vaaraa aiheuttavaa se, että kiusattu joskus yrittää lähestyä kiusaajaa tai kiusaajia selvittääkseen tilanteen ja rakentavan keskustelun sijasta saakin vain haukkuja ja täydeltä laidalta näyryytystä siitä miten huono onkaan?

Mikä on työpaikkakiusaamista?
Työpaikkakiusaamisella tarkoitetan pitkäaikaista, toistuvaa ja niin vakavanlaatuista kielteistä käyttäytmistä että se vaarantaa työntekijän terveyden. Se ilmenee usein tarkoituksellisena, jatkuvana ja järjestelmällisenä työtekijää alistavana toimintana tai käyttäytymisenä.
Esimerkkejä:
  • Toistuva kielteinen työntekijän henkilöön tai yksiytiselämään kohdistuva arvostellu
  • jatkuva alistaminen, nöyryyttäminen tai syyllistäminen
  • Työnteon jatkuva perusteeton arvostelu tai vaikeuttaminen
  • Järjettömien tai edellytkykset ylittävien tai alittavien tehtävien antaminen
  • Työyhteisöstä eristäminen
  • Henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen
(lähde: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Epäasiallinen kohtelu ja Työsuojeluhallinto)

Hyvä työpaikkakiusaaja,
Et ehkä tiedä, että harrastat kiusaamista, et ehkä tiedosta, että toiminnallasi voit aiheuttaa toiselle ihmiselle raskasta henkistä taakkaa. Ehkä et myöskään välitä miltä siitä kiusauksesi kohteesta tuntuu. Mutta eikö olisi reilua kertoa edes, että miksi häntä inhoat, mikä on saanut käytöksesi sellaiseksi millaista se on ja miksi olet jatkanut sitä aina kuukaudesta toiseen, vuoden - ehkä jopa pidempäänkin.
Otathan huomioon, että jo laissa on sanottu ettei toimintaa jota harjoitat ole laillista tehdä. Jos et välitä laista, etkä käytöksesi kohteesta, mieti miten paljon käytökselläsi on merkitystä koko työyheisössä. Usein aloitat ehkä yhdestä, jatkat seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan... ja samalla agitoit koko työyhteisöä rikospartneriksesi. Ikävää on että ihmiset ovat agitoitavissa, johdettavissa ja johdateltavissa.

Hyvä esimies,
Ole kiinnostunut työntekijöidesi hyvinvoinnista. Jos kuulet kiusaamisesta, ota se vakavasti. Tiedäthän että yksi mätä omena korissa helposti mädännyttää ne terveet hienotkin omenat.
On sinun ja yrityksesi edunmukaista että ihmiset voivat hyvin, joten on lähdettävä liikenteeseen joka ikisen yksilön hyvinvoinnista. Muista, että kiusatun lisäparjaaminen ei auta - sinun tulisi kehittää keinot jolla kiusaaminen saadaan lopetettua! Älä käske kiusatun selvittää tilannetta yksin - hän ei siihen kykene tapahtuneen vuoksi - auta kiusattua!
Mikäli keinosi eivät auta tai et suhtaudu asiaan asianmukaisella vakavuudella on kohta ainut mahdolllisuus kiusatulla kääntyä työsuojelupiirin puoleen. Tällöin on toden näköistä että kiusatulla on mennyt usko ja luottamus yritykseen jossa on töissä, esimieheen, henkilöstöjohtoon, suuren osaan kollegoista... ja miten tätä enää korjaat? Ja hyvä esimies, älä sinä ole kiusaaja!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti